Узагальнені дані про пропозиції, заяви та скарги громадян які надійшли до органів місцевого самоврядування Тернопільської області у 2013 році

 

п/п

 

 

Найменування органів місцевого самоврядування

Всього звернень громадян за формою надходження (гр.1=сума гр.1.1- гр.1.6)

у тому числі:

Всього звернень громадян за ознакою надходження (гр.2=сума гр.2.1- гр.2.5)

у тому числі:

Всього звернень громадян за видами (гр.3=сума гр.3.1- гр.3.6)

у тому числі:

Всього звернень за статтю їх авторів (гр.4=сума гр.4.1- гр.4.2)

у тому числі:

Всього звернень за суб’єктом  (гр.5=сума гр.5.1- гр.5.3)

Індивідуальне

Колективне

Анонімне

Всього звернень за типом (гр.6=сума гр.6.1- гр.6.3)

у тому числі:

Надійшло поштою

На особистому прийомі

Через уповноважену особу

Через органи влади

Через засоби масової інформації

Від інш. органів, установ, організацій

Первинне

Повторне

Дублетне

Неодноразове

Масове

Пропозиція (зауваження)

Заява (клопотання)

Скарга

Чоловіча

Жіноча

Всього

У них підписів

Телеграма

Лист

Усне

1

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.2.1

5.3

6

6.1

6.2

6.3

 1

Обласна рада

340

263

69

0

1

0

7

340

318

20

0

2

0

340

2

333

5

302

108

194

340

302

37

1650

1

340

0

271

69

2

Міська рада

8356

6589

676

289

346

168

288

8356

5246

298

186

254

2372

8356

2857

5245

254

7263

3259

4004

8356

7263

1093

-

-

8356

-

7680

676

3

Районні ради

1953

651

1291

11

0

0

0

1953

1875

36

3

9

30

1953

258

1660

35

1784

727

1057

1953

1784

169

3241

0

1953

0

812

1141

4

Міські ради міст рай.підпор-ння

14903

9427

5404

39

31

0

2

14903

14456

147

8

49

243

14903

305

13897

701

14339

6403

7936

14903

14339

564

4953

0

14903

10471

4432

5

Селищні ради

6991

2562

3984

4

300

0

141

6991

6921

32

3

13

22

6991

86

6808

97

6813

2443

4370

6991

6813

178

1056

0

6991

0

5224

1767

6

Сільські ради

65778

19872

43150

140

2244

0

372

65778

65166

405

29

7

171

65778

3021

59526

3231

64952

25306

39646

65778

64952

826

6349

0

65778

0

23304

42474

7

 

РАЗОМ

 

98321

39364

54574

483

2922

168

810

98321

93982

938

229

334

2838

98321

6529

87469

4323

95453

38246

57207

98321

95453

2867

17249

1

98321

0

47762

50559

п/п

 

 

 

 

 

 

Всього звернень за категоріями авторів

(гр.7=сума гр.7.1- гр.7.20)

з них від

Учасників війни

Дітей війни

Інвалідів Великої Вітчизняної Війни

Інвалідів війни

Учасників бойових дій

Ветеранів праці

Інвалідів І групи

Інвалідів ІІ групи

Інвалідів ІІІ групи

Дітей-інвалідів

Одиноких матерів

Матерів-героїнь

Багатодітних сімей

Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Героїв України

Героїв Радянського Союзу

Героїв Соціалістичної праці

Дітей

Інших категорій

Всього звернень за соціальним станом (гр.8=сума гр.8.1- гр.8.12)

Пенсіонерів

Робітників

 

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

8

8.1

8.2

1

 

135

2

4

2

7

42

48

21

2

1

2

1

1

2

125

100

0

2

 

1256

19

25

10

25

22

20

285

330

350

90

25

10

25

2

3

2

-

-

-

13

2056

502

546

3

 

571

39

123

2

3

28

53

63

79

81

5

13

3

44

24

11

0

0

0

0

0

1518

660

110

4

 

4559

162

651

26

8

106

1347

157

219

218

10

137

54

288

864

311

0

0

0

1

0

10021

4755

1239

5

 

2020

141

544

6

11

94

573

82

141

118

9

55

23

207

12

3

0

0

0

1

0

4814

2220

602

6

 

24393

2882

6635

81

218

1517

3782

1127

1372

1486

86

931

661

3313

105

155

0

0

0

42

0

54506

23625

3496

7

 

32934

3245

7982

125

265

1769

5782

1756

2189

2274

202

1161

752

3879

1008

484

2

0

0

44

15

73040

31862

5993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

 

з них від:

Всього звернень за результатами їх розгляду (гр9=сума гр.9.1- гр9.6)

з них:

Всього питань, порушених у зверненнях громадян(гр9=сума гр.010- гр. 240)

   у тому числі:

Селян

Працівників бюджетної сфери

Державних службовців

Військовослужбовців

Підприємців

Безробітних

Учнів, студентів

Служителів релігійних організацій

Осіб, що позбавлені волі; осіб, воля яких обмежена

Інших

Вирішено позитивно

Відмовлено у задоволенні

Дано роз’яснення

Звернення , що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» (393/96-ВР)

Звернення, що пересилаються за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» (393/96-ВР)

Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» (393/96-ВР)

               Чекати остаточної відповіді

Промислової політики

Аграрної політики і земельних відносин

Транспорту і зв’язку

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

ІІ

010

020

030

1

 

12

12

1

340

202

1

72

5

52

2

6

344

4

1

2

 

-

146

-

5

420

286

50

10

15

76

8356

3162

1725

3469

-

-

-

-

8356

25

2648

180

3

 

143

157

49

4

74

299

9

12

1

0

1953

1280

48

589

3

24

1

8

2043

5

286

55

4

 

213

691

197

54

1091

1710

17

52

2

0

14903

11201

188

3314

5

37

20

138

14981

22

7396

222

5

 

628

235

65

2

503

520

28

11

0

0

6991

4936

41

1972

18

2

1

21

7142

23

3724

97

6

 

16243

2463

511

97

1363

6244

303

160

1

0

65778

51326

574

13661

67

53

39

58

66413

120

29227

1838

7

 

17227

3704

822

162

3451

9071

407

246

19

76

98321

72107

2577

23077

98

168

63

231

99279

195

43285

2393

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва

Фінансової, податкової, митної політики

Соціального захисту

Праці і заробітної плати

Охорони здоров’я

Комунального господарства

Житлової політики

Екології та природних ресурсів

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

Сім’ї, дітей, молоді, тендерної рівності, фізичної культури та спорту

Культури та культурної спадщини, туризму

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації

Діяльності об’єднань громадян , релігії та міжконфесійних відносин

Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України

Діяльності центральних органів виконавчої влади

Діяльності місцевих органів виконавчої влади

Діяльності органів місцевого самоврядування

Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин

Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

Інше

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1

 

3

2

224

11

19

19

11

4

16

2

5

4

12

2

0

0

0

5

0

0

0

2

 

20

80

2172

20

490

1500

980

15

9

80

30

30

10

-

-

-

15

40

-

5

7

3

 

9

19

764

197

49

220

94

22

17

37

20

53

6

18

0

4

11

121

2

9

25

4

 

205

15

1230

329

158

2987

1605

86

179

144

47

68

0

33

0

2

34

82

0

61

76

5

 

186

24

876

180

46

850

746

43

120

98

11

27

0

16

0

3

32

15

0

15

10

6

 

726

522

16773

3359

1687

2488

4480

642

2644

715

147

288

1

110

0

0

70

183

9

298

86

7

 

1149

662

22039

4096

2449

8064

7916

812

2985

1076

260

470

29

179

0

9

162

446

11

388

204

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

Тернопільської обласної ради                                                   __________________________                        Дулеба І.Б.     

 

Іваніна Н.Л.

25-37-52

 

 

Повернутися в розділ: Звернення громадян