Аналітична записка про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Тернопільської обласної ради за І півріччя 2013 року

 

         Протягом першого півріччя 2013 року Тернопільською обласною радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Так, за звітний період до обласної ради звернулося 98 громадян, в тому числі на особистому прийомі керівництвом обласної ради – 25.

Громадяни, які звертаються до обласної ради переважно незадоволені розглядом їх звернень місцевими органами влади, органами державної влади і управління, правоохоронними і судовими органами в місті Тернополі та районах області.

Найбільш болючими питаннями заявників є питання соціального захисту – 22% від загальної кількості звернень, а саме: щодо надання фінансової допомоги, перерахунків пенсій.

Актуальними лишаються питання житлової політики регіону – близько 7%,  праці і заробітної плати – 8%, комунального господарства – 5%  та близько 9% звернень громадян містять питання щодо порушення їх прав і свобод.

Серед авторів звернень переважають найменш соціально захищені категорії населення, а саме  інваліди  та пенсіонери – 34  %  від всіх звернень.

Всі звернення розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства та опрацьовані виконавчим апаратом і профільними комісіями обласної ради. А саме:

- вирішено позитивно та вжито заходів – 7% від усіх звернень;

- надано роз’яснення  - 44%;

- знаходяться на розгляді  18%;

- надіслано за належністю (як такі, що не відносяться до компетенції обласної ради) – 25% від усіх звернень громадян.

Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються Тернопільською обласною радою за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань органів місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду до Тернопільської обласної ради надійшло 20 електронних звернень громадян. Хоча листи в електронній формі не є офiцiйними зверненнями i вони не підпадають пiд дiю норм Закону України “Про звернення громадян”, про те інформація береться до відома керівництвом обласної ради.

 

 

Завідувач сектору з  питань прийому та розгляду

звернень громадян відділу діловодства та контролю

виконавчого апарату Тернопільської обласної ради                                         Іваніна Н.Л.

 

Повернутися в розділ: Звернення громадян