Аналітична записка про стан роботи зі зверненнями громадян що надійшли до Тернопільської обласної ради за 2012 рік

 

         Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 17.05.2011 № 86 «Про порядок роботи із зверненнями громадян у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради» протягом 2012 року Тернопільською обласною радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

         Протягом звітного періоду до Тернопільської обласної ради надійшло            743 звернень громадян, в тому числі на особистому прийомі керівництвом обласної ради – 187.

         За звітний період більшою кількістю звернень громадян в розрізі районів області вирізняються Тернопільський – 56 звернень,  Козівський – 39,  Гусятинський – 29 звернень та місто Тернопіль – 380 звернень.

         Найбільш болючими питаннями заявників є питання соціального захисту – 57% від загальної кількості звернень, а саме: щодо надання фінансової допомоги, перерахунків пенсій, надання пільг, визначення соціального статусу.

         Близько 7% звернень містять питання житлової політики регіону.

         Практично 5% звернень громадян містять питання щодо порушення їх прав і свобод та недоліки у забезпеченні дотримання законності та охорони правопорядку.

        Актуальними у звітному періоді лишаються питання комунального             господарства – 6%,  земельних відносин – 5%.

       Серед авторів звернень переважають найменш соціально захищені категорії населення, а саме: інваліди -23% від всіх звернень та        пенсіонери – 17%.

       Всі звернення розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства та опрацьовані виконавчим апаратом і профільними комісіями обласної ради. А саме:

     – вирішено позитивно 50% всіх звернень;

     – надано роз’яснення  - 30%;

     - надіслано за належністю (як такі, що не відносяться до компетенції обласної ради) – 122 звернення.

       Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються Тернопільською обласною радою за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань органів місцевого самоврядування.

      Порівняно з аналогічним періодом 2011року кількість звернень зросла на 15% переважно з питань соціального захисту та надання допомоги.

      Тернопільською обласною радою постійно здійснюються заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань громадян, а саме, щоденно у робочі дні приймаються заяви громадян, надається консультація щодо можливих шляхів вирішення порушених громадянами питань, в тому числі і в телефонному режимі, забезпечується проведення особистого прийому громадян керівництвом Тернопільської обласної ради згідно за встановленим графіком

Завідувач сектору з  питань прийому та розгляду

звернень громадян відділу діловодства та контролю

виконавчого апарату Тернопільської обласної ради                                Іваніна Н.Л

Повернутися в розділ: Звернення громадян