Аналітична записка про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Тернопільської обласної ради протягом 2014 року

Діяльність Тернопільської обласної ради упродовж I півріччя 2014 року була спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008р. №09 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. N348 «Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», розпоряджень голови Тернопільської обласної ради від 17.05.2011р. № 86 «Про порядок роботи із зверненнями громадян у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради» та від 29.11.2012р. №217 «Про внесення змін до розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 17 травня 2011 року №86 «Про порядок роботи із зверненнями громадян у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради».

За звітний період до Тернопільської обласної ради надійшло 623 звернень громадян, в тому числі на особистому прийомі керівництвом обласної ради – 46, з них до голови Тернопільської обласної ради звернулося 40 громадян.

Переважною кількістю звернень громадян в розрізі районів області вирізняються Тернопільський – 42 звернень,  Лановецький – 33,  Теребовлянський – 21 , Збаразький – 19 звернень та місто Тернопіль – 358 звернень.

Як правило, звертаються громадяни, які незадоволені розглядом їх звернень місцевими органами влади, органами державної влади і управління, правоохоронними і судовими органами в місті Тернополі та районах області.

У 2014 році найбільша кількість звернень була дотичною до питань соціального  захисту – 66% від загальної кількості звернень, а саме: щодо надання фінансової допомоги, надання пільг, визначення соціального статусу.

Практично 6% звернень громадян містять питання щодо порушення їх прав і свобод та недоліки у забезпеченні дотримання законності та охорони правопорядку.

Актуальними у звітному періоді лишаються питання комунального господарства та будівництва -5% та отримання роботодавцями законодавства про працю, виплат заробітної плати та працевлаштування – 4%.

Серед дописувачів звернень переважають насамперед найменш соціально захищені категорії населення, а саме інваліди та пенсіонери – 27% від усіх звернень.

З проханням про надання грошової допомоги безпосередньо до голови Тернопільської обласної ради звернулося 367 заявників, які отримали допомогу на загальну суму 148 тис.грн.

Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян постійно знаходиться під контролем керівництва Тернопільської обласної ради.

Всі звернення розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства та опрацьовані виконавчим апаратом і профільними комісіями обласної ради. А саме:

- вирішено позитивно 67% всіх звернень;

- надано роз’яснення  - 19%;

- надіслано за належністю (як такі, що не відносяться до компетенції обласної ради) – 73 звернення.

Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються обласною радою за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань органів місцевого самоврядування.

       Тернопільською обласною радою постійно здійснюються заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань громадян, а саме, щоденно у робочі дні приймаються заяви громадян, надається консультативна допомога щодо можливих шляхів вирішення порушених громадянами питань в тому числі і в телефонному режимі, постійно забезпечується проведення особистого прийому громадян, керівництвом Тернопільської обласної ради згідно за встановленим графіком

 

Завідувач сектору з  питань прийому та розгляду

звернень громадян відділу діловодства та контролю

виконавчого апарату Тернопільської обласної ради                                Іваніна Н.Л

Повернутися в розділ: Звернення громадян