Додаток 4 до розпорядження голови обласної ради

Форма для подання запиту на інформацію від об’єднань громадян