Рішення 32 сесії

Тридцять  друга сесія,

рішення від 13 травня 2010 року № 964.

Розглянувши подання обласної державної адміністрації, враховуючи пропозиції постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету та відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Тернопільська обласна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2010 рік у сумі 1322604,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1206989,2 тис. грн., спеціального фонду бюджету 115615,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 515,0 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2010 рік у сумі 1325055,3 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1206989,2 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 118066,1 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету на 2010 рік у сумі 4000,0 тис. грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2010 рік:

4.1. Загального фонду:

додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам у сумі 13398,9 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 606054,7 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 47250,1 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 10566,9 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 29923,7 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 3413,3 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року у сумі 100,0 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 264,8 тис. грн.

4.2. Спеціального фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 72984,5 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” у сумі 211,1 тис. грн.

5. Затвердити на 2010 рік:

Обсяги  повернення кредитів до обласного бюджету у сумі  360,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі 360,0 тис. грн.

Обсяги  надання кредитів з обласного  бюджету у сумі 360,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду у сумі 360,0 тис. грн. (додаток 5).

6. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку),  у сумі 15,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, (додаток 6) .

8. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2010 рік у сумі 600,0 тис. грн.

9. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою:

оплата  праці працівників бюджетних  установ ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

поточні трансферти місцевим бюджетам ;

поточні трансферти населенню.

10. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 12993,5 тис.грн. (додаток 7).

11. Затвердити розподіл платежів за користування надрами між місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до  районних бюджетів – 50 відсотків;

до  бюджетів місцевого самоврядування, крім міського бюджету міста Тернополя, – 50 відсотків;

до  міського бюджету міста Тернополя – 100 відсотків.

12. Відповідно до статті 58 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” установити, що комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території Тернопільської області і належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, та їх об’єднання і дочірні підприємства, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду обласного бюджету частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до обласного  бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2009 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

Відрахування  частини прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, та їх об’єднаннями і дочірніми підприємствами у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Розрахунок  частини прибутку (доходу) подається  до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Інформацію  про нарахування та сплату частини  прибутку (доходу) вказані підприємства подають за підсумками 2009 року та щоквартально протягом 2010 року до виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

13. Районним, міським, селищним, сільським радам, головним розпорядникам коштів та керівникам бюджетних установ відповідно до статті 43 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” при затвердженні відповідних бюджетів та кошторисів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2010 рік. Вказаним розпорядникам забезпечити укладення угод з кожного виду енергоносіїв в межах обґрунтованих лімітів споживання, встановлених відповідним головним розпорядником.

14. Взяти до відома, що відповідно до статей 39 і 61 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”:

14.1. Установлено, що обсяги цільових коштів на 2010 рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час складання, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають.

14.2. Заборонено у 2010 році:

реструктуризацію  заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб’єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов’язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки на підставі договору, укладеного між таким суб‘єктом господарювання, інвестором та органом стягнення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб’єктом господарювання зобов’язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб’єктом господарювання зобов’язань за такими кредитами, бюджетними позичками або фінансовою допомогою на реструктуризовану під час його санації суму заборгованості, а також пені, нарахованої на суму погашеної простроченої понад три роки заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання заборгованості суб’єктів господарювання перед  державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб’єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв’язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, а також крім заборгованості суб’єктів господарювання, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним, та крім заборгованості державних агентів з отримання, використання та погашення кредитів, залучених під державні гарантії для закупівлі імпортної сільськогосподарської техніки, яка, відповідно до рішення органів влади, поставлялась цими державними агентами одержувачам-підприємствам усіх форм власності, в межах заборгованості цих одержувачів, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких перед державними агентами за отриману імпортну техніку не були задоволені у зв’язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, зменшеної на залишкову вартість цієї техніки;

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов’язань  суб’єктів господарювання за податками і зборами (обов’язковими платежами).

15. Установити, що головним розпорядником коштів обласного бюджету, призначених на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, а також дітей працівників агропромислового комплексу за КФК 091108 „Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” є головне управління з питань туризму, сім‘ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації .

16. Надати право Тернопільській обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2010 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та допомог населенню між бюджетами районів та міським бюджетом міста Тернополя в межах одного виду, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, за погодженням із постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням Тернопільською обласною радою.

17. Встановити, що порядок спрямування і використання коштів спеціального фонду обласного бюджету (податок з власників з транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів) на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства, який був затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 18 червня 2009 року № 631, продовжує свою дію і в 2010 році.

Рекомендувати Тернопільській обласній державній  адміністрації в двотижневий  термін визначити перелік об‘єктів будівництва, реконструкції, ремонту  і утримання автомобільних доріг, а також потреби дорожнього господарства з врахуванням положень статті 47 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», подавши їх на розгляд та затвердження Тернопільською обласною радою.

18. У разі якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені у додатку 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, то розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних  коштів здійснює коригування обсягів  взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.

19. Надати право головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації в процесі виконання обласного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодом функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду обласного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету по загальному фонду за погодженням із постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань бюджету.

20. При поданні дирекцією Галицького інституту імені В‘ячеслава Чорновола затвердженої угоди між Тернопільською обласною радою та Тернопільською міською радою рекомендувати Тернопільській обласній раді при внесенні змін до обласного бюджету на 2010 рік передбачити співфінансування видатків з обласного бюджету на виплату стипендії студентам Галицького інституту імені В‘ячеслава Чорновола.

21. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій, районних рад, Тернопільському міському голові забезпечити виконання пункту 5 програми організації рятування людей на водних об‘єктах Тернопільської області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 26 листопада 2009 року № 812, в частині співфінансування видатків на реалізацію названої програми в 2010 році при затвердженні районних бюджетів, міського бюджету міста Тернополя на 2010 рік та внесенні змін до них.

22. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або у планах використання коштів.

23. Тернопільській обласній раді – головному розпоряднику коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до пункту 14 Прикінцевих положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” здійснювати використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

24. Надати право головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації:

24.1. Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах Державного казначейства України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

24.2. В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

25. У зв’язку з прийняттям постанов Верховної Ради України про позачергові вибори депутатів, міських, селищних та сільських голів дозволити Тернопільській обласній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань бюджету, в міру відкриття відповідних асигнувань видавати розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації про їх розподіл та проводити фінансування з наступним затвердженням відповідних обсягів на чергових сесіях Тернопільської обласної ради.

26. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

27. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету.

Голова Тернопільської обласної ради
О. Кайда