Положення про президію

Рішення від 28 квітня 2009 року №522

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П”ЯТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від 28 квітня 2009 року   №522

м. Тернопіль

Про внесення змін до положення

про президію Тернопільської

обласної ради п’ятого скликання

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення місцевого самоврядування», керуючись пунктом 3 частини першої статті 43 та статтею 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тернопільська обласна рада

вирішила:

 Внести зміни до рішення  Тернопільської обласної ради від 30 травня 2006 року № 12  «Про положення про президію Тернопільської обласної ради п’ятого  скликання» і затвердити положення про президію Тернопільської обласної ради п’ятого скликання, обраної на позачергових виборах  15 березня 2009 року (додається).

  Голова обласної ради                                                                                                         О.П.Кайда

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тернопільської обласної ради

від  28 квітня  2009 року  №522

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Тернопільської обласної ради п’ятого скликання,

обраної на позачергових виборах 15 березня 2009 року

 1.Президія Тернопільської обласної ради п’ятого скликання є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

2.Президія утворюється рішенням Тернопільської обласної ради і у своїй діяльності підзвітна раді.

До складу президії входять: голова ради, перший  заступник та заступник голови обласної ради, голови постійних комісій Тернопільської обласної ради, уповноважені представники депутатських   фракцій.

3.Засідання президії ради скликаються головою ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини складу президії.

Засідання президії є, як правило, відкритими. Їх скликає і веде голова ради або перший  заступник чи заступник голови обласної ради, який здійснює повноваження голови обласної ради. На засідання президії можуть запрошуватися голова Тернопільської обласної державної адміністрації та його заступники, працівники виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, керівники відділів та управлінь облдержадміністрації, голови районних рад та райдержадміністрацій, інші особи.

4.На засіданнях президії  Тернопільської обласної ради можуть розглядатися питання:

4.1.Вироблення пропозицій щодо формування порядку денного сесії ради, черговості розгляду питань на сесії ради, визначення дати скликання пленарного  засідання сесії ради та місця його проведення.

Узгодження списку запрошених на пленарне засідання сесії Тернопільської обласної ради.

4.2. Стан забезпечення підготовки пленарних засідань сесії Тернопільської обласної ради,  документів і матеріалів, які вносяться на їх розгляд.

4.3.Координації дій постійних комісій Тернопільської обласної ради щодо  вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення  контролю за виконанням рішення ради.

4.4.Інші питання діяльності Тернопільської обласної ради, що належать до її компетенції.

5.Президія  Тернопільської обласної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини складу президії. У разі рівності голосів вирішальне слово належить  голові ради. Рішення президії підписує голова  Тернопільської обласної ради, перший заступник або заступник, який здійснює повноваження голови ради.

6.Протокол засідання президії підписує головуючий на  її засіданні.

 Заступник керуючого справами

виконавчого апарату Тернопільської

обласної ради                                                                                                          В.К.Слюзар