ПАМ’ЯТКА депутатам Тернопільської обласної ради щодо подання та заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

tor

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі й депутати місцевих рад: «Стаття 4. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення

          1. Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад»

Частиною 1 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено обов’язок для осіб, зазначених у статті 4 вищевказаного Закону, подавати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік: «Стаття 12. Фінансовий контроль

1. Суб’єкти декларування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.»

Відповідно до частини 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»: «На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характери за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.»

          Звертаємо увагу! Відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення депутата до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень.

Враховуючи вищевикладене, Вам необхідно до 1 квітня 2015 року (останній день прийому — 31 березня 2015 року) подати Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік:

працюючим — за місцем роботи (служби), проте надати підтвердження (довідку) про подання Декларації до виконавчого апарату Тернопільської обласної ради;

самозайнятим, безробітним або пенсіонерам — до виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

За інформацією відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Тернопільської обласної ради

Повернутися в розділ: Новини